Powrót

Zasiłek pielęgnacyjny – czym jest, komu przysługuje i jak go otrzymać?

Moje życie po udarze 2021.10.21 Zespół Redakcyjny

Zasiłek pielęgnacyjny to forma pomocy finansowej, która ma na celu częściowo pokryć wydatki związane z opieką i pielęgnacją osoby chorej w związku z jej brakiem samodzielności. Zasiłek pielęgnacyjny nie jest tym samym, co dodatek pielęgnacyjny czy świadczenie pielęgnacyjne.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • Niepełnosprawnemu dziecku; 
  • Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia;
  •  Osobie, która ukończyła 75 lat.

Uwaga!

Zasiłku nie otrzyma osoba, która korzysta z dodatku pielęgnacyjnego lub taka, która przebywa w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie. Zasiłek nie przysługuje także osobie, której członek rodziny pobiera za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Jak otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Wniosek o przyznanie zasiłku należy zgłosić w Urzędzie Miasta lub w Urzędzie Gminy oraz w jednostce wypłacającej zaświadczenia rodzinne (MOPS lub GOPS). Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie (od 1 listopada 2019 r.).

Przeczytaj także: