Powrót

Udar krwotoczny mózgu (krwotok śródmózgowy) – czym jest i jak się objawia?

Udar 2021.10.21 Zespół Redakcyjny

Wyróżnia się dwa rodzaje udarów mózgu – niedokrwienny i krwotoczny. Choć mogą nieść podobne skutki dla chorego, różnią się przyczyną powstawania. Przyjrzyjmy się czym jest udar krwotoczny i czym różni się od udaru niedokrwiennego.

Czym jest udar krwotoczny i czym różni się od udaru niedokrwiennego?

Udar krwotoczny to pęknięcie jednego z naczyń mózgowych, czego skutkiem jest przedostanie się krwi do miąższu mózgu. W efekcie krew nie dopływa do obszarów, do których miała zostać doprowadzona. W tym miejscu powstaje wówczas niedokrwienie. W przypadku tego rodzaju udaru często mówi się o tzw. wylewie krwi do mózgu.

Rodzaje udarów krwotocznych:

  1. Krwotok śródmózgowy – jest najczęściej wynikiem długoletnio utrzymującego się nadciśnienia, które uszkadza naczynia krwionośne.
  2. Krwotok podpajęczynówkowy – dochodzi do niego wtedy, gdy w mózgu dochodzi do pęknięcia tętniaka, czyli rozszerzonej na pewnym odcinku tętnicy o cienkich ścianach. W wyniku tego pęknięcia do przestrzeni pomiędzy oponami mózgowymi i rdzeniem kręgowym pojawia się dużo krwi.

Udar krwotoczny stanowi ok. 20% przypadków. 

W pozostałych przypadkach (80%) dochodzi do udaru niedokrwiennego, który jest wynikiem niedrożności naczyń, co uniemożliwia dostarczenie do mózgu odpowiedniej ilości krwi wraz z tlenem, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mózgu i jego komórek – neuronów.

Udar krwotoczny – objawy

W przypadku udaru jego objawy są bardzo wyraźne i postępują bardzo gwałtownie. Wraz z powiększaniem się obszaru krwotoku nasilają się i dochodzi do stopniowego wyniszczania mózgu. Najczęściej dochodzi do połowicznego niedowładu kończyn lub twarzy, afazji, zaburzeń widzenia (chory przechodzący udar zwykle widzi podwójnie lub niedowidzi połowicznie) czy zaburzeń równowagi i czucia. Zwykle udarowi towarzyszy również bardzo silny ból głowy, nudności i wymioty. Zdarza się również utrata świadomości lub śpiączka.

W przypadku występowania objawów charakterystycznych dla udaru niezbędna jest szybka hospitalizacja chorego. Im szybciej podjęte zostaną działania, tym lepsze są rokowania chorego na odzyskanie sprawności po udarze.

Udar krwotoczny – diagnoza i leczenie

O tym, czy u chorego doszło do udaru niedokrwiennego czy krwotocznego rozpoznaje się za pomocą tomografii komputerowej głowy. W przypadku krwotoku podczas badania świeża krew w miąższu mózgu zostanie zauważona od razu. 

Kolejnym badaniem, które przeprowadza się u pacjentów po udarze jest angiografia komputerowa z dożylnym podaniem kontrastu, która sprawdza, czy i gdzie doszło do uszkodzenia naczynia. 

Podstawowym badaniem, które przeprowadza się u chorych po udarze jest morfologia z badaniem grupy krwi i krwi obwodowej z liczbą płytek, oznaczenie parametrów krzepnięcia, glukoza, elektrolity, kreatynina i mocznik.

Przeprowadza się również badanie EKG i oznaczenie markera niedokrwienia mięśnia sercowego.

Leczenie poudarowe polega przede wszystkim na obniżeniu i ustabilizowaniu ciśnienia tętniczego, a także podjęciu leczenia zaburzeń krzepnięcia krwi. Czasami konieczny jest zabieg neurochirurgiczny.

Udar krwotoczny – rokowania

Udar jest bardzo poważnym incydentem w organizmie, który niszczy mózg i jego komórki. Z raportu „Udary mózgu – rosnący problem z starzejącym się społeczeństwie” wynika, że w przypadku udaru krwotocznego rokowania nie są optymistyczne. Ok. 30-50% chorych umiera w ciągu pierwszego miesiąca, a połowa z nich w ciągu 2 dni od udaru. Zaledwie 20% osób po przebytym krwotoku śródmózgowym jest w stanie samodzielnie funkcjonować po 6 miesiącach. Wymagają oni jednak podjęcia intensywnej rehabilitacji i opieki, aby odzyskać sprawność.

Przeczytaj także: