Powrót

Leczenie spastyczności toksyną botulinową – na czym polega

Jestem opiekunem 2022.04.05 Zespół Redakcyjny

Leczenie spastyczności toksyną botulinową polega na wykonywaniu iniekcji w nadmiernie napięte mięśnie w celu ich rozluźnienia. Jak wygląda podanie? W jakim odstępie czasu wykonywane są iniekcje? Na te i inne pytania odpowiada dr n. med. Małgorzata Dec-Ćwiek, Specjalista neurolog, Specjalista rehabilitacji medycznej.

Transkrypcja:

Na czym polega leczenie toksyną botulinową?

rozwiń

Leczenie botuliną polega na tym, że pacjent dostaje zastrzyki, zastrzyki w mięśnie. Robi się to w ten sposób, że w momencie, w którym pacjent jest zakwalifikowany do takiego leczenia omawiane są dokładnie możliwości tego co pacjent jest w stanie osiągnąć po takim leczeniu. Jest to rozmowa albo z pacjentem albo z jego opiekunem bądź też z pacjentem i opiekunem i także lekarzem. Pacjenci czy też ich opiekunowie opowiadają o problemie, z którym sobie nie radzą. Lekarz dostosowuje możliwości leczenia do tego, co pacjent chce osiągnąć. I wtedy nasze potrzeby, nasze możliwości spotykają się gdzieś w połowie i dyskutujemy nad określonymi zadaniami. Zadaniami, które pacjent ma osiągnąć.

To może być np. po 5-6 tygodniach otworzenie dłoni po to, żeby ja umyć, to może być np. zwiększenie dystansu, czyli odległości, którą pacjent może przebyć po wdrożeniu takiego leczenia. Zastrzyki z toksyny botulinowej odbywają się co 4 miesiące. Są one, wykonywane pod kontrolą, najczęściej pod kontrolą ultrasonografii, czyli lekarz dokładnie widzi w który mięsień pacjent dostaje zastrzyk, tak, aby to podanie było bardzo precyzyjne. Podkreślam jeszcze raz, że każdorazowo dawka tego leku dostosowywana jest do pacjenta i do mięśnia, który jest ostrzykiwany. Po takim zastrzyku pacjent nie odczuwa od razu efektu leczenia. Pacjent musi poczekać na taki efekt około tygodnia do 10 dni. Po tym czasie mięsień zaczyna się rozluźniać. Czyli działanie botuliny polega na rozluźnianiu mięśnia, zmniejszaniu tego nieprawidłowego napięcia mięśniowego. Czas działania tego leku, czyli botuliny jest też ograniczony. Działa średnio 12-16 tygodni i wtedy efektywność tego leczenia zmniejsza się. Pacjent ponownie zgłasza się do lekarza, na kolejna iniekcję. Pamiętajmy także, że najlepsze efekty leczenia botuliną osiągamy wtedy jeżeli zastrzykom towarzyszy rehabilitacja, jest to bardzo ważne.

zwiń