Powrót

Chód spastyczny – czym się charakteryzuje? O czym świadczy?

Ciało po udarze 2022.12.07 Zespół Redakcyjny

Spastyczność kończyn to jedno z częściej występujących powikłań po udarze mózgu. Przyjmuje się, że dotyka ona nawet 40% pacjentów, a u większości z nich pierwsze objawy pojawiają się po kilku, kilkunastu tygodniach od wystąpienia udaru mózgu. Spastyczność dotyczy głównie kończyn górnych, jednak w części przypadków, pacjenci doświadczyć mogą także spastyczności kończyn dolnych. W zależności od nasilenia objawów możemy mieć do czynienia z trudnościami utrzymania prawidłowej pozycji ciała, czy utrudnieniami w poruszaniu się, bądź też ze zjawiskiem tzw. chodu spastycznego.

Chód spastyczny – kiedy występuje?

O chodzie spastycznym mówimy wtedy, kiedy mięśnie objęte spastycznością zaburzają ruch w stawach kolanowym i biodrowy i w związku z tym utrudniają chodzenie. Pacjenci po udarze cierpiący na niedowład, dodatkowo mogą zmagać się ze spastycznością kończyn. Objawia się to wzmożonym napięciem mięśniowym, co z kolei uniemożliwia swobodne poruszanie nogami czy rękami. W przypadku spastyczności kończyn mamy do czynienia z mimowolnym skurczem mięśni, z  nasileniem odruchów głębokich oraz zminimalizowaniem odruchów powierzchownych. Specyficzne przemieszczanie się pacjentów ze spastycznością kończyn dolnych wynika z faktu, iż utrudnione jest swobodne poruszanie kończynami, które powoduje u pacjenta skurcze i ból. Chód spastyczny jest efektem zmian powstałych wskutek udaru mózgu, a wraz z odpowiednim leczeniemrehabilitacją pacjenci mają możliwość częściowego wyeliminowania problemów ze spastycznością1.

Jak wygląda chód spastyczny?

Pacjenta ze spastycznością kończyn dolnych często można rozpoznać po charakterystycznym sposobie poruszania się. Ze względu na brak możliwości całkowitego zginania kończyny zarówno w stawie biodrowym, jak i kolanowym, stawiane kroki są niewielkie, zazwyczaj towarzyszy im szuranie stóp o podłoże. Dodatkowo nie sposób nie zauważyć występującej sztywności, a każdy ruch wygląda niczym nagrany w zwolnionym tempie. Zauważalne może być krzyżowanie podudzi na kształt ruchu nożyc, niejednokrotnie też pacjentom zdarza się zahaczyć o podłoże palcami stóp, a stawiana na podłożu stopa, nie dotyka go najpierw piętą, lecz palcami. Z punktu widzenia obserwatora, osoby ze spastycznością kończyn dolnych poruszają się, jakby byli czymś spętani2.

Efekty leczenia chodu spastycznego

Chód spastyczny to efekt wzmożonego napięcia kończyn dolnych, jaki występuje u pacjentów po przebytym udarze mózgu. Niestabilność chodu da się jednak leczyć.
Nie w każdym przypadku jednak prowadzi to do odzyskania pełnej sprawności sprzed udaru, a ciężka praca z pacjentem połączona z rehabilitacją polega na jak najlepszym udoskonaleniu techniki poruszania się. Kluczowym elementem jest regularna rehabilitacja połączona z fizykoterapią i odpowiednim farmakologicznym leczeniem spastyczności, która pozwala na naukę chodzenia na nowo, a tym samym zminimalizowanie powielanych złych nawyków3.

Przeczytaj także:


1. „Leczenie toksyną botulinową spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu — rekomendacje Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń  Ruchowych oraz Interdyscyplinarnej Grupy Ekspertów”, Polski Przegląd Neurologiczny, 2016, tom 12, nr 2
2. Chód spastyczny (kurczowy)” https://fizjoterapeuty.pl/neurologia/chod-spastyczny-kurczowy.html dostęp z dnia 28.11.2022
3. T. Kmieć, „Leczenie spastyczności i innych objawów neurologicznych”, Rynia, 2003

DRSC-PL-000035