Powrót

Migotanie przedsionków częstą przyczyną udaru mózgu

Udar 2022.01.03 Zespół Redakcyjny

Udar mózgu to nagły stan zagrażający życiu. Objawia się utrzymującymi się dłużej niż 24 godziny ogniskowymi lub uogólnionymi zaburzeniami czynności mózgu, przy których konieczna jest hospitalizacja. Na udar najbardziej narażeni są ludzie starsi, ale może on dotknąć każdego. Skala problemu, mimo znacznych postępów w leczeniu, rośnie.

Jakie są przyczyny udaru mózgu?

Współcześnie udar mózgu należy do najczęstszych przyczyn zgonów wśród dorosłych, bardzo często powoduje również inwalidztwo. Po zawale i nowotworach jest to trzecia najczęstsza przyczyna zgonów. Około 80% przypadków udarów stanowi udar niedokrwienny. Wywołuje go zamknięcie lub zwężenie światła naczyń wewnątrz mózgu lub doprowadzających krew do mózgu. Do głównych przyczyn udaru możemy zaliczyć:

  • nadciśnienie tętnicze,
  • chorobę wieńcową,
  • podwyższony poziom cholesterolu,
  • migotanie przedsionków,
  • brak aktywności fizycznej,
  • otyłość,
  • cukrzycę,
  • palenie tytoniu,
  • nadużywanie alkoholu.

Starając się uniknąć ryzyka wystąpienia udaru mózgu, powinniśmy zadbać przede wszystkim o zdrową dietę i odpowiednią ilość ruchu, a co za tym idzie – o nasz układ krwionośny. Palenie tytoniu, otyłość czy brak aktywności fizycznej powoduje choroby, które upośledzają prawidłowe funkcjonowanie mózgu. Szczególnie niebezpieczną chorobą jest migotanie przedsionków.

Czy udar mózgu jest konsekwencją migotania przedsionków?

Migotanie przedsionków zaliczane jest do najczęściej występujących zaburzeń serca. Prawdopodobieństwo zachorowania na MP wzrasta wraz z wiekiem. Głównie narażone są osoby powyżej 80. roku życia. Przyczyną choroby jest zazwyczaj cukrzyca, otyłość, wszelkie choroby układu krwionośnego oraz predyspozycje genetyczne.

Migotanie przedsionków charakteryzuje się szybkim, chaotycznym pobudzaniem przedsionków i w konsekwencji upośledza ich czynności mechaniczne. Serce nie jest w stanie opróżniać systematycznie krwi, przez co zalega ona w lewym przedsionku. W konsekwencji tworzy się skrzeplina – materiał zatorowy. Istnieje duże ryzyko, że skrzeplina urwie się i wraz z krwią dostanie się do naczynia mózgowego. Dlatego migotanie przedsionków zaliczane jest do głównych przyczyn niedokrwiennego udaru mózgu.

Chorzy najczęściej skarżą się na ogólne osłabienie, kołatanie serca, duszności, ucisk w klatce piersiowej, zaburzenia snu oraz stres psychospołeczny. Zdarza się również, że chorzy cierpią na „nieme kliniczne migotanie przedsionków” i nie odczuwają żadnych objawów choroby. Warto pamiętać o wykonywaniu badań profilaktycznych, zwłaszcza badania elektrokardiografem (EKG). Dzięki obrazowi zarejestrowanemu w EKG, lekarz jest w stanie zdiagnozować migotanie przedsionków oraz włączyć odpowiednie leczenie.

Przeczytaj także: