Powrót

Jak rozpoznać udar mózgu? Objawy udaru

Udar 2021.10.21 Zespół Redakcyjny

Udar mózgu to stan zagrażający życiu. Szybkie rozpoznanie objawów, hospitalizacja, podjęcie leczenia i rehabilitacja są w stanie ocalić życie chorego i sprawić, że wróci on do sprawności i samodzielności. Rodzaj i siła objawów są wynikiem rozległości udaru i lokalizacji ogniska udarowego. W tym artykule przedstawimy najczęstsze objawy, które mogą świadczyć o udarze mózgu.

Udar mózgu następuje w momencie nagłego zaburzenia dopływu krwi do mózgu. Może być wynikiem uszkodzenia i zatkania naczyń w wyniku miażdżycy, problemów z sercem, które niewydajnie pompuje krew i jej zbyt mała ilość dociera do mózgu lub w wyniku pęknięcia naczynia. Z racji tego, że dotyka różnych obszarów mózgu, może dawać bardzo różne objawy. 

Rodzaje najczęstszych objawów udaru mózgu

 1. Objawy ruchowe

Należą do nich osłabienie, niesprawność jednej kończyny lub dwóch po tej samej stronie ciała, trzech lub paraliż wszystkich kończyn.

 1. Objawy czuciowe

Do tej grupy należą zaburzenia lub utrata czucia w kończynach (często jednostronna). 

 1. Zaburzenia mowy/językowe

Ten objaw jest bardzo charakterystyczny dla udaru, ponieważ chory ma problem z komunikowaniem się z otoczeniem i często próba rozmowy przybiera postać bełkotu. Niestety, często ten objaw jest mylony z byciem pod wpływem alkoholu i pacjent nie otrzymuje odpowiedniej opieki medycznej na czas. W tej grupie objawów znajdziemy takie jak: afazja czuciowa (sensoryczna, Wernickiego – obejmuje problemy z rozumieniem mowy), afazja ruchowa (problem z dobieraniem słów), dyzatria (problem z artykulacją słów), a także problemy z czytaniem, pisaniem i liczeniem w momencie, kiedy umiejętności te były bardzo dobrze rozwinięte przed udarem.

 1. Zaburzenia zachowania i poznawcze

Dotyczą problemów z pamięcią, ogólną dezorientację, zarówno czasową jak i przestrzenną, problemy z wykonywaniem codziennych czynności takich jak jedzenie, ubranie się czy wykąpanie.

 1. Zaburzenia równowagi

Obejmują problemy z utrzymaniem pionowej pozycji ciała.

 1. Inne objawy: utrata przytomności, zaburzenie widzenia na jedno oko lub na oba, podwójne widzenie.

Inne możliwe objawy udaru mózgu:

 • apraksja – polega na ograniczeniu możliwości wykonania ruchu przy braku występowania niedowładu, zaburzeń czucia. Wyróżnia się kilka typów apraksji: ideacyjną, ideomotoryczną, konstrukcyjną;
 • zespół Gerstmanna – rzadki objaw charakteryzujący się niemożnością prawidłowego pisania lub wykonywania prostych działań matematycznych, identyfikacji palców czy problemy z odróżnieniem strony prawej od strony lewej;
 • aleksja bez agrafii – polega na niezdolności czytania przy zachowaniu zdolności pisania.

Objawy przejściowego niedokrwienia mózgu 

Zanim dojdzie do pełnego udaru, który zasieje spustoszenie w mózgu chorego, czasami dochodzi do przejściowego niedokrwienia mózgu. Jego zaobserwowanie i odpowiednio szybki czas reakcji pozwala na uniknięcie pełnego udaru. Chory wykazuje w tym czasie pierwsze niepokojące objawy takie jak:

 • osłabienie, jednostronny brak czucia,
 • niewielkie niedowłady ręki i nogi oraz uczucie mrowienia w kończynach,
 • wykrzywienie twarzy,
 • problemy z komunikacją – zapominanie i przekręcanie słów, trudności z rozumieniem,
 • zaburzenie widzenia,
 • bardzo silne bóle głowy, zawroty i wymioty,
 • problem z utrzymaniem równowagi,
 • upadki bez powodu.

Pierwsza pomoc przy udarze mózgu – jak postępować?

Kiedy zaobserwujemy u kogoś objawy udaru mózgu, należy natychmiast wezwać pogotowie. Do czasu przyjazdu karetki należy ułożyć chorego w bezpiecznej pozycji na boku i monitorować jego oddech i tętno. W przypadku zaobserwowania braku oddechu należy sprawdzić, czy w jamie ustnej nic się nie znajduje, np. proteza i wykonać masaż serca i sztuczne oddychanie do czasu przyjazdu pogotowia.

Przeczytaj także: