Powrót

Ergoterapia – na czym polega? Kiedy się ją stosuje?

Moje życie po udarze 2022.04.25 Zespół Redakcyjny

Rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu wymaga wielopłaszczyznowego działania, aby efekty były jak najbardziej zadowalające. Ergoterapia aktywizuje i poprawia sprawność pacjentów, dzięki czemu wzrasta ich samodzielność oraz poczucie własnej wartości.

Co to jest ergoterapia?

Ergoterapia stanowi odmianę terapii zajęciowej, podczas której chorzy na nowo uczą się wykonywać codzienne czynności. Podczas rehabilitacji biorą udział w zajęciach ruchowych i rekreacyjnych. Aktywizacja ta polega na dążeniu do samodzielnego ubierania się, przygotowywania oraz spożywania posiłków, zachowywania higieny osobistej, ale także planowania dnia, pisania oraz wielu innych czynności dnia codziennego.

Ergoterapia wymaga ćwicz przez pracę. Pacjent stosujący tę metodę dąży do uzyskania maksymalnej sprawności i samodzielności. Ma to kluczowe znaczenie nie tylko dla jego kondycji fizycznej, ale także psychicznej. Poczucie dobrostanu i sprawczości odgrywa istotną rolę motywacyjną podczas rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu.

Jakie są metody ergoterapii?

W zależności od stopnia trudności w wykonywaniu codziennych czynności ergoterapia oferuje różnorodne metody rehabilitacji. Można je dopasować do indywidualnych potrzeb danego pacjenta oraz głównych celów, jakie chce osiągnąć. Praca, kryjąca się pod pojęciem ergoterapii, to najczęściej zadania manualne i społeczne. Nie tylko ćwiczą one konkretne umiejętności, ale także przełamują bariery i pozwalają ponownie nawiązywać kontakty z ludźmi. Dzięki temu poczucie własnej wartości może stopniowo rosnąć.

Zadania w obrębie ergoterapii pacjentów po udarze to najczęściej proste czynności związane z higieną osobistą, ubieraniem się oraz samodzielnym przygotowywaniem i spożywaniem posiłków. U osób
o wyższej samodzielności oraz w dalszych etapach rehabilitacji, mogą być to także zajęcia poprawiające sprawność intelektualną. Dzięki ćwiczeniom z rysunku, tworzenia ceramiki lub innych hobbystycznych prac manualnych, pacjenci mogą także poszerzać swoje zainteresowania.

Ergoterapia pozwala również na nowo aktywizować pacjentów zawodowo. W zależności
od indywidualnych predyspozycji mogą być to ćwiczenia przywracające sprawność niezbędną do ponownego wykonywania pracy lub nauka nowych umiejętności, dzięki którym chory po okresie rehabilitacji może powrócić na rynek pracy.

Ważną rolę pobudzenia sensorycznego, odgrywają także zajęcia prowadzone na świeżym powietrzu. Pobudzają one kreatywność i motywują do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Dbając także o podtrzymywanie i budowanie relacji międzyludzkich, w obrębie ergoterapii praktykowane są także zajęcia zespołowe. Podczas nich pacjenci mogą grać w gry towarzyskie, uczestniczyć w próbach chóru lub grupy teatralnej, a tym samym – zawierać nowe, pobudzające znajomości

Zalety stosowania ergoterapii po udarze mózgu

Stopniowa oraz wyraźna poprawa samodzielności podczas stosowania ergoterapii stanowi kluczową motywację i zaletę tego rodzaju rehabilitacji. Jest to także metoda dbająca o dobrostan psychiczny pacjenta, który bywa niekiedy pomijany lub marginalizowany w procesie zdrowienia. Terapia przez pracę odbudowuje sprawność fizyczną i psychiczną, przygotowując pacjenta do dalszego życia po przebytym udarze mózgu. Zwiększając samodzielność oraz pewność siebie wśród osób rehabilitowanych, ergoterapia uczy także korzystania ze sprzętów pomocniczych i wytwarza funkcje zastępcze w obszarach sprawiających szczególną trudność.

Efekty ergoterapii podczas rehabilitacji osób po udarze mózgu

Głównym celem wprowadzania ergoterapii do rehabilitacji osób po udarze mózgu, jest ich ponowna aktywizacja w życiu codziennym. Wykonywanie drobnych czynności daje im poczucie samodzielności
i kontroli nad własnym życiem. Dzięki poprawie stanu psychicznego dalsza rehabilitacja może przebiegać sprawniej i efektywniej.

Konsultacja
Dr n. med. Małgorzata Dec-Ćwiek

Przeczytaj także:

  ALL-PL-000333